Van Schöll Advies

Vastgoedsturing

Van Schöll Advies is 2003 begonnen met het idee dat het beheren van woningen eenvoudiger en goedkoper moest kunnen. Uitgangspunt hierbij was het 80-20 denkraam van Pareto, de ‘Vital Few ’ en de ‘Trivial Many’.

Lees verder

Stuurinformatie

Als de beheercyclus van de woning in de eerste fase geoptimaliseerd is, is het logisch dat er regelmatig een goede meting plaatsvindt van de effecten en veranderingen. 

Lees verder

Duurzaamheid

Als derde activiteit is Van Schöll Advies actief in het oplossen van duurzaamheids-vraagstukken. Zoals altijd weer vanuit de praktische benadering. 

 

Lees verder

Vastgoedsturing

Van Schöll Advies is 2003 begonnen met het idee dat het beheren van woningen eenvoudiger en goedkoper moest kunnen. Uitgangspunt hierbij was het 80-20 denkraam van Pareto, de ‘Vital Few ’ en de ‘Trivial Many’.

Voorbeelden: 80% van de onderhoudshandelingen is relatief eenvoudig en kan daarom dus ook in een eenvoudig proces georganiseerd worden. Van Schöll Advies heeft hiertoe bijvoorbeeld eenheidsprijzen in de sector geïntroduceerd. 80% van de klachten komt bij 20% van de bewoners vandaan. Kortom, als men de 80% (de ‘Trivial Many’) optimaliseert en eenvoudiger, sneller en goedkoper maakt, heeft men meer tijd over om zich te concentreren op de 20% (de ‘Vital Few’). 

Onze mensen

Van Schöll Advies is een klein team van professionals met een groot netwerk van relaties. Wij hebben gemiddeld ruim 25 jaar ervaring in veranderingsprocessen en bedrijfsoptimalisatie. 

Contact

Van Schöll Advies

Postbus 33

5160 AA  Sprang-Capelle

(+31) 416 280880