Van Schöll Advies

Referenties

Van Schöll Advies heeft in de loop der jaren bij verschillende woningcorporaties trajecten verzorg op het gebied van inkoopmanagement en prestatiemeting (performance management). De volgende corporaties mogen wij tot onze klantenkring rekenen:

Voor verschillende woningbouwcorporaties zijn de volgende activiteiten uitgevoerd. De meeste van de activiteiten zijn door Van Schöll Advies uitgevoerd bij corporaties in de omvang van 4.000 tot 50.000 verhuureenheden.

 • Ontwikkeling van een model voor tactische en strategische management informatie. Daarbij zijn de bronsystemen ontsloten waardoor de gegevens automatisch worden opgenomen en verwerkt tot de juiste informatie. Dit systeem is operationeel gemaakt op zowel een datawarehouse als een decentraal systeem en bij verschillende bronsystemen.
 • Het opstellen van een projectplan, raamovereenkomsten en inkoopvoorwaarden ten behoeve van het optimaliseren van de inkoopprocessen. Tevens wordt hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geformaliseerd.
 • Het opstellen van een bestek voor het aanbesteden van de niet planmatige werkzaamheden.
 • Het opstellen en implementeren van procedures met betrekking tot het totale onderhoudstraject.
 • Het opstellen van een reorganisatieplan van een voorraadmagazijn alsmede het opstellen van inkoopprocedures.
 • Het opstellen van functionele specificaties voor een onderhoudsapplicatie.
 • Projectcoördinatie van een renovatieproject van vele honderden woningen.
 • Het begeleiden van de transitie van decentrale onderhoudsdiensten naar een centraal onderhoudsbedrijf.
 • Coaching van het management van een onderhoudsbedrijf.
 • Het uitvoeren van een efficiencyscan bij een onderhoudsdienst van een corporatie. Daarbij gaat het zowel om primaire, als besturende en ondersteunende processen.
 • Het uitvoeren van een benchmark "Onderhoudskosten" voor een platform van corporaties. De benchmark gaat onder andere over de totale onderhoudskosten (gedifferentieerd naar: reparatieverzoeken, mutatie-, dynamisch planmatig- en planmatig-onderhoud). Tevens is onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de eigen onderhoudsdienst en de kosten voor uitbesteed onderhoud.

Naast activiteiten in de volkshuisvestingsbranche zijn wij actief in andere sectoren.
Een overzicht:
 • Integratie van een telecomoperator (Enertel) in KPN.
 • Strategie ontwikkeling en Business Development voor een Internet Service Provider. Ontwikkeling van een VoIP aanbod.
 • Interim Management bij een Internet Service Provider.
 • Het begeleiden van een softwarebedrijf, waarbij de focus ligt op het financieel gezond maken, sales en marketing en het ontwikkelen van een professionele organisatie. De resultaten in de eerste 8 maanden hebben ertoe geleid dat een grote organisatie een voorstel tot overname heeft gedaan, ten einde invulling te kunnen geven aan het one-stop-shopping model. Gezien de toegevoegde waarde is op het voorstel ingegaan en is deze verkoop door Van Schöll Advies begeleid.
 • Uitvoeren van marktonderzoek en naar aanleiding daarvan opstellen van een business- en marketingplan, alsmede de implementatie daarvan voor nieuw ontwikkelde dienstverlening in de personenvervoer branche.
 • Het begeleiden van een totale netwerkmigratie bij een Ministerie.
 • Opstellen van een calculatie methodiek alsmede de implementatie daarvan bij een beursgenoteerde onderneming. Doelstelling: het creëren van resources waardoor eenvoudig de winstgevendheid van een project kan worden bepaald. Daarbij speelt de afweging zelf uitvoeren of inkopen of een mix daarvan een belangrijke rol.
 • Opstellen van een business- en marketingplan voor nieuw te ontwikkelen activiteiten bij een service verlenend bedrijf. Doelstelling: het bedrijf hoger in de waarde keten te positioneren waardoor de concurrentiepositie verbetert.
 • Herstructurering van een verschillende verliesgevende serviceorganisaties bij een beursgenoteerde ondernemingen. Kernwoorden bij deze opdracht zijn synergie en vervreemding van activiteiten.
 • Schrijven van een bestek voor de Europese aanbesteding van het netwerk voor de nieuwbouw van een Ministerie.
 • Schrijven van een bestek, alsmede het begeleiden van de aanbesteding en implementatie van een campusnetwerk in een industriële omgeving.
 • Het begeleiden van een Europese aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de aanschaf van netwerkapparatuur voor alle diensten van een grote gemeente.

Indien u meer informatie wilt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Klik hier voor onze contactinformatie.