Van Schöll Advies

Visie

Bedrijven in zowel de private als de publieke sector zullen in de komende jaren steeds verder moeten professionaliseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kwaliteit van het personeel en kwaliteit van de organisatie. De managementvaardigheden zullen aan een continu proces van verbetering onderhevig zijn, waardoor de druk op het management steeds verder wordt verhoogd. Door deze ontwikkeling zal het management een steeds groter beroep gaan doen op ondersteunende applicaties voor het sturen en beheersen van de processen in de organisatie.