Van Schöll Advies

Strategie

Medewerkers van Van Schöll Advies hebben jarenlange ervaring in service en dienstverlening op verschillende gebieden en in verschillende markten. Daarnaast beschikt Van Schöll Advies over een netwerk van specialisten die op projectbasis ingezet kunnen worden.

Ontwikkeling van diensten en producten vindt plaats door deze kennis te bundelen. Belangrijk daarbij is dat voor generieke probleemstellingen Van Schöll Advies uitgaat van het principe dat 80% van de oplossing als standaard kan worden gedefinieerd en 20% als maatwerk. Daarom zijn voor generieke probleemstellingen concrete producten ontwikkeld, die aan de markt worden aangeboden. Specifieke probleemstellingen echter vragen om een klantgericht aanpak. In beide situaties wordt de probleemstelling met de klant besproken en wordt een plan van aanpak gedefinieerd waarbij zaken aan de orde komen als de probleemstelling, de oplossingsrichting, de valkuilen, de organisatorische en financiële consequenties en de planning.