Van Schöll Advies

Projectmanagement

Project Management is een activiteit die Van Schöll Advies al van oudsher in huis heeft. Wij zijn vooral gespecialiseerd in het organiseren van aanbestedingstrajecten. Deze kunnen wel of niet gebaseerd zijn op de Europese regelgeving.

Met betrekking tot aanbesteding doen wij we volgende activiteiten:
  • Opstellen van het projectplan; 
  • Opstellen van het bestek, raamovereenkomst en de inkoopvoorwaarden; 
  • Selectie van de leveranciers; 
  • Borging van de uitkomsten in de organisatie.