Van Schöll Advies

Producten

Specifiek voor de Volkshuisvestingsector heeft Van Schöll Advies de volgende producten ontwikkeld. Deze producten kunnen los aangeschaft worden:

  • Een bestek voor de aanbesteding van het dagelijks onderhoud;
  • Inkoopvoorwaarden; 
  • Werkomschrijvingen voor het dagelijks onderhoud; 
  • Een architecten overeenkomst;
  • Een model Balanced Scorecard, inclusief strategiekaart en prestatieindicatoren;
  • Intuïtieve software voor prestatiemeting op basis van de Balanced Scorecard.