Van Schöll Advies

Advies

De activiteiten die Van Schöll Advies ontwikkeld heeft op het gebied van consultancy zijn legio. We volstaan met een opsomming.

 • Het formaliseren van opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. 
 • Begeleiden van fusies en overnames.
 • Herstructureren van organisaties.
 • Implementatie KWH *. 
 • Opstellen functionele en technische specificaties. 
 • Opstellen procedures. 
 • Uitvoeren van marktonderzoek. 
 • Opstellen businessplan. 
 • Calculatie methoden. 
 • Kostenramingen. 
 • Meerjaren begrotingen. 
 • "Make or buy" beslissingen.

(*) Specifiek voor de volkshuisvesting sector.