Van Schöll Advies

Startsituatie

Middelgrote corporatie met een kleine eigen onderhoudsdienst, maar met vooral uitbesteding van het dagelijks onderhoud aan derden. Relatief hoge kosten en niet  volledig duidelijk proces.

Doelstelling

 • Procesbeheersing in termen van efficiëntie en effectiviteit, zowel intern (aansturing) als extern (inkoop);
 • Verkrijgen van stuurinformatie met betrekking tot kosten, proces en kwaliteit;
 • Goede kwaliteit van de dienstverlening;
 • Beheersing van de kosten.

 

Resultaten

De projectfase is gestart in 2008 en kende een doorlooptijd van 10 maanden. De implementatie is gestart in 2009 en kende een doorlooptijd van 6 maanden.  Het project is in 2010 opgeleverd en heeft de volgende resultaten opgeleverd.

Proces:
 • Opdrachtverstrekking via één  loket voor zowel reparatie- als mutatieonderhoud, waardoor grip op de opdrachten is verkregen.
 • Opname van de mutatiewoning op basis van standaard werkopdrachten en zonder tussenkomst van aannemer.
 • Het op juiste wijze boeken van kosten.
 • Groot deel van de facturen gaan niet meer ter fiattering de organisatie in, omdat de het factuurbedrag overeenkomt met de afgesproken eenheidsprijs.

Stuurinformatie:
 • Een praktisch toepasbaar management informatiemodel op basis waarvan daadwerkelijk gestuurd kan worden.
 • Implementatie van het management informatiesysteem Views waarmee automatisch management informatie uit het primaire systeem gehaald wordt.

Kwaliteit:
 • Inhoudelijke beoordeling (kwaliteit, proces, innovatie, bedrijfseconomisch) van de externe opdrachtnemers.
 • Raamovereenkomst en Service Level Agreement afgesloten met externe opdrachtgevers.
 • Aanbesteding van standaard werkopdrachten met eenheidsprijzen.


Kosten:

 • Budgettering op basis van normbedragen (eenheidsprijzen) waardoor opdrachten kostenbewust verstrekt kunnen worden.
 • Verlaging van de kosten voor het dagelijks onderhoud met ruim 20%.