Van Schöll Advies

Startsituatie

Vier corporaties die in dezelfde of aanpalende regio’s actief zijn, zijn met elkaar in overleg over het samen inkopen van het onderhoud aan hun cv-ketels.
 • 4 corporaties;
 • 4 onderhoudscontracten;
 • 4 verschillende installateurs.

Aan de hand van individuele gesprekken met alle betrokken corporaties zijn de wensen en verwachtingen van de individuele corporaties geïnventariseerd. Na de individuele gesprekken volgt er een gezamenlijk gesprek waar de individuele wensen worden besproken en wordt een gemeenschappelijke doelstellingen bepaald.

Doelstelling

Koop voor 4 corporaties het cv-onderhoud in en realiseer:
 • een onderhoudscontract voor alle corporaties;
 • een kwaliteitsverbetering;
 • een kostenbesparing;
 • een gezamenlijk storingsnummer.
(indien mogelijk met 2 van de bestaande, lokale, partijen, als dit niet mogelijk is, dan met andere partijen)

Samen met Van Schöll Advies hebben de corporaties een gemeenschappelijk cv-onderhoudscontract ontwikkeld. Dit contract is in een onderhandse aanbesteding, samen met de toekomstige contractpartners verder ontwikkeld. Na onderhandeling door Van Schöll Advies is er een, voor alle betrokken partijen, goed resultaat uitgekomen.

Resultaten

 • 1 all-in onderhoudscontract voor alle betrokken corporaties;
  • Kwalitatief beter dan de 4 individuele contracten;
  • Kwaliteits- en prestatie-eisen beter beschreven en beter te meten.
 • 1 storingsnummer voor de hele regio.
 • Een kostenbesparing van 24%.