Van Schöll Advies

Benchmark

Startsituatie

Een benchmark is het vergelijken van de eigen bedrijfsprestaties met de prestaties van vergelijkbare bedrijven. Op deze wijze verkrijgt men inzicht in de concurrentiepositie.

Doelstelling

Vanuit het Platform Plattelandscorporaties heeft Van Schöll Advies de opdracht gekregen een benchmark te ontwikkelen over de onderhoudskosten. De doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de totale kosten van het onderhoud gedifferentieerd naar dagelijks- en planmatig.

Resultaten

De resultaten geven een beeld van onderhoudskosten waarbij zowel rekening is gehouden met de eigen onderhoudsdienst, als het uit bestede werk. Uit het cijferwerk bleek dat, op enkele verklaarbare uitschieters na, de bandbreedte van de totale onderhoudskosten niet zo groot was als men had verwacht.

Items die, in 47 vragen, aan de orde zijn gekomen zijn:

  • De corporatie in het algemeen; 
  • Het woningbezit; 
  • De eigen onderhoudsdienst; 
  • Het uitbestede werk; 
  • Contractwerk.